سینوس

در این وبلاگ، سینوس چیزهایی حساب میشود، که زاویه ندارد.

بهمن 91
1 پست
اسفند 90
1 پست